Fasadne boje Caparol

Fasadne boje

Prljavština, prašina, kao i čestice iz zraka koje se talože na fasadi, imaju veliki utjecaj na čistoću fasadnih površina. Alge i gljivice mogu trajno oštetiti loše i slabo zaštićene fasade, a osim arhitekture i strukture primijenjenih materijala, izabrana nijansa presudno određuje izgled neke zgrade i utisak koji ona ostavlja. Caparolove proizvode karakterizira neškodljivost za okoliš, čistoća i postojanost nijansi kroz dugo vremensko razdoblje.

Široki asortiman najkvalitetnijih disperzivnih boja, boja na bazi silikonskih smola, silikatnih boja i specijalnih premaza za posebna područja primjene, kao i novih vrsta fasadnih boja baziranih na nano tehnologiji, pokriva sve zahtjeve koje suvremene fasadne boje moraju ispunjavati.

Muresko

Muresko – fasadna boja temeljena na SilaCryl tehnologiji

Sylitol-NQG

Sylitol-NQG – fasadna boja nove generacije, bazirana na novoj, nano tehnologiji