Marlin distribucija za Hrvatsku

S talijanskom tvornicom Marlin – proizvođačem Yachting & Marine proizvoda uspješno surađujemo od 2014 g. na svim razinama. U ponudi imamo više njihovih proizvoda, a među njima bismo izdvojili Velox plus – prvi antivegetativni premaz za propelere, te 303 – odličan antivegetativan premaz za podvodni dio broda.

Metal primer

Posebni temeljni premaz sa izvanrednim prijanjanjem na inox, broncu i aluminij. Preporuča se kao temelj za antivegetativni premaz VELOX PLUS.

Nanošenje

Dobro oprati i odmastiti sve metalne površine (bronca, inox ili aluminij tvornički obrađeni) sa odmašćivačem 102 ANTISILICONE ili nekim dobrim odmašćivačem.
Izbrusiti sve metalne površine sa grubljim brusnim papirom (granulacije – 80), po porebi ponoviti. Površine moraju biti grube. Ne koristiti istrošeni brusni papir. Površine sa tvorničkom obradom treba lagano izbrusiti sa brusni papirom (granulacije 180 – 220). Obrisati sve površine sa suhom krpom. Površine se nesmiju prati sa vodom, sapunicom, kiselinama ili odmašćivačima. Ne dirati površine sa golim prstima, da se ne ostave tragovi masnoća i prljavštine.
Nanjeti jedan tanki premaz METAL PRIMER-a (debljina mokrog premaza 100 µm, debljina suhog premaza 30 µm).

Velox Plus

Antivegetativni premaz prikladan za zaštitu; propelera, pete motora, osovine, zakrilca i ostalih metalnih dijelova stalno uronjenih u vodu.
Premaz se ne razlaže se pod djelovanjem galvanskih struja. Pogodan je za upotrebu na bronci ili sličnim legurama, inox-u, aluminiju tvornički obrađenom ili premazanom epoksidom.

Nanošenje

Dobro oprati i odmastiti sve metalne površine (broncu, inox ili aluminij tvornički obrađen) sa SOLVENT 102 ANTISILICONE ili dobrim i brzim odmašćivačem.

Izbrusiti sve metalne površine sa grubljim brusnim papirom (granulacije 80), po potrebi ponoviti. Površine moraju biti grubo izbrušene. Ne koristiti istrošeni brusni papir. Površine sa tvorničkom obradom trebaju se lagano izbrusiti sa brusnim papirom srednje granulacije (180-220). Obrisati sve površine sa suhom krpom.
Ne prati površine sa vodom, sapunicom, kiselinama ili odmašćivačima. Ne dirati površine sa golim prstima, da se ne ostave tragovi masnoća i prljavštine.

Nanjeti jedan tanki premaz METAL PRIMERA (debljina mokrog premaza 100 µm, debljina suhog premaza 30 µm). Nakon 3 sata sušenja (kod 20°C) nanjeti jedan premaz VELOX PLUS (debljina mokrog premaza 100 µm, debljina suhog premaza 30 µm). Nakon 3 sata sušenja (kod 20°C) nanjeti drugi premaz VELOX PLUS.

Razrjeđivač: N4

Porinuće plovila; najmanje 16 sati nakon posljednjeg premazivanja.

Teoretska potrošnja: 8-10 m2/l za jedan premaz.