Spectrum logo

Marlin distribucija

Marlin distribucija za Hrvatsku

S talijanskom tvornicom Marlin – proizvođačem Yachting & Marine proizvoda uspješno surađujemo od 2014 g. na svim razinama. U ponudi imamo široku gamu proizvoda, a među njima bismo izdvojili VELOX PLUS – prvi pravi antivegetativni premaz za propelere, te 303 – odličan antivegetativan premaz za podvodni dio broda.

Metal primer

Posebni temeljni premaz sa izvanrednim prijanjanjem na inox, broncu i aluminij. Preporuča se kao temelj za antivegetativni premaz VELOX PLUS.

Nanošenje VELOX PLUSA

Dobro oprati i odmastiti sve metalne površine (bronca, inox ili aluminij tvornički obrađeni) sa odmašćivačem 102 ANTISILICONE ili nekim provejerenim odmašćivačem.

Izbrusiti sve metalne površine sa grubljim brusnim papirom (granulacije – 80), po porebi ponoviti. Površine moraju grublje pobrušene. Ne koristiti istrošeni brusni papir. Površine sa tvorničkom obradom treba lagano izbrusiti sa brusni papirom (granulacije 180 – 220). Obrisati sve površine sa suhom krpom. Površine se ne smiju prati sa vodom, sapunicom, kiselinama . Ne dirati površine sa golim prstima, da se ne ostave tragovi silikona, masnoća i prljavštine.

Nanjeti jedan tanki premaz METAL PRIMER-a (debljina mokrog premaza 100 µm, debljina suhog premaza 30 µm).

Razrjeđivač: N4

Porinuće plovila; najmanje 16 sati nakon posljednjeg premazivanja.

Teoretska potrošnja: 8-10 m2/l za jedan premaz.