Spectrum logo
Fasadne boje

Fasadne boje

Nečistoća, prašina, kao i agresivne čestice iz zraka koje se talože na fasadi, imaju razarajući utjecaj na fasadne površine . Alge i gljivice mogu trajno oštetiti loše i slabo zaštićene fasade, a osim arhitekture i strukture primijenjenih materijala, izabrana nijansa presudno određuje izgled neke zgrade i utisak koji ona ostavlja. Caparolove proizvode karakterizira neškodljivost za okoliš, čistoća i postojanost nijansi kroz dugo vremensko razdoblje.

Široki asortiman najkvalitetnijih disperzivnih boja, boja na bazi silikonskih smola, silikatnih boja i specijalnih premaza za posebna područja primjene, kao i novih vrsta fasadnih boja baziranih na nano tehnologiji, pokriva sve zahtjeve koje suvremene fasadne boje moraju ispunjavati.

Muresko

Muresko

Fasadna boja temeljena na SilaCryl tehnologiji
Thermosan NQG

Thermosan NQG

Vrhunska fasadna boja sa integriranom nano tehnologijom