Spectrum logo
Žbuke

Žbuke

Žbuke (Plemenite završne žbuke)

U segmentu fasadnih toplinskih sistema u našem asortimanu nalaze se i Caparol fasadne plemenite žbuke koje su sve prisutnije na tržištu fasadnih sistema zbog svoje kvalitete i UV postojanosti.

Po odabiru željene nijase u jednoj od 2 milijuna nijansi da li u akrilnoj, silikatnoj, silikonskoj ili karbonsku žbuku možete dobiti odmah, što čini veliku uštedu u vremenu i materijalu (novcu).

A segment fasadnog programa čini sistem toplinske i dekorativne zaštite fasade od stiropora, dalmatiner ploča, tipli za fiksiranje stiropora, sokl šina, kant šina, okapnika, mrežice te ljepila za fasade (masa za fiksiranje i gletanje fasade prije žbukanja tj. navlačenja fasadne žbuke), putzgrunda (temelja za žbuku) i na kraju žbuku u granulati 1,5 mm, 2 mm, 3 mm i za niže djelove fasade kulirplast tj. buntsteinputz. Na kraju je važno napomenuti da ovaj sistem ima uvjerenje (certifikat) Instituta Graditeljstva Hrvatske kao sistem koji zadovoljava sve europske i hrvatske zakone i standarde graditeljstva i zaštite okoliša.

Žbuke i fasadni sistemi

Velika ušteda energije – manji troškovi grijanja, zdravije stanovanje, financijska neovisnost, atraktivno oblikovanje fasada, veća vrijednost građevine, aktivna zaštita okoliša – samo su neki od razloga za toplinsku zaštitu zgrada, a Caparol sa svojom linijom Capatect nudi optimalne izolacijske sustave za sve varijante izoliranja zgrada, bilo u novogradnji ili kod saniranja. Linije BASIC-Line, TOP-Line, MINERA-Line i Carbon DARKSIDE pokrivaju sve moguće zahtjeve, kako s tehničkog tako i sa osobnog gledišta, a svi Capatect izolacijski sustavi su ispitani prema važećim normama.

Akrilatne, silikonske,silikatne ili karbonske žbuke, veličine zrna 1,5 – 3,0 mm, Reib ili Rillen strukture, kao i žbuke ojačane karbonskim vlaknima sposobne za podnošenje ekstremnih toplinskih i mehaničkih opterećenja, te žbuke bazirane na nano tehnologiji, pokrivaju apsolutno sve zahtjeve koji se danas postavljaju pred fasadne sustave.

Capatect

Capatect

Silikonske, silikatne i disperzivne žbuke
Žbuke bazirane na nano tehnologiji

Žbuke bazirane na nano tehnologiji

Žbuke ojačane karbonskim vlaknima